Kreativ inkubator på södra Öland
 Sju konstnärer är antagna, med start hösten 2019!