Kreativ inkubator på Öland
 Sju konstnärer, konsthantverkare och hantverkare antogs inför höstens start! Ny ansökningsperiod pågår under våren 2020.