Frågor att svara på

DU KAN ANSÖKA PÅ TVÅ OLIKA SÄTT

1. Ansök via vårt formulär - Ansök här >>
2. Skriv ned dina svar och maila dem till inkubator@capellagarden.se

Ansökan är uppdelad i tre olika delar. Den del du ska lägga mest vikt vid är del 1. Den handlar om din idé och ditt företag. I del två och del tre ställs frågor som handlar om dina kontaktuppgifter och dina förväntningar på inkubatorn.

Tips: Skriva ned svaren på frågorna i ett dokuemnt på datorn. Fyll sedan i dina svar i formuläret. Om tekniken skulle strula har du kvar dina svar! Då är det bara att mail oss istället.

Del 1: Din idé och ditt företag

 1. Namn på idé/projekt/företag?
 2. Beskriv din idé. Vad är det du tänker göra och hur tänker du göra det?
 3. Beskriv din idé på ett säljande kortfattat sätt. Ungefär som en pitch.
 4. Hur långt har du kommit med din idé/ företag i dagsläget?
 5. Vart är det som driver dig? Varför ska just du bli antagen?
 6. Vad för kompetens saknas just nu inom idén/företaget för att starta upp verksamheten?
 7. Vart skulle du vilja vara om ett år med din idé/företag?
 8. Har ditt företag ett finansiellt stöd i dagsläget? Hur ser det ut i så fall?
 9. Driver du ett företag i dag? Om svaret är JA ska du ange organisationsnummer, bolagsform och när företaget startade.
 10. Skriv ditt företags offentliga kanaler om sådana finns: hemsida, instagram- konto, Facebook-page, etc.

Del 2: Kontaktupgifter

 • Ditt för- och efternamn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Namnen på övriga personer i ditt företag/idé?

Del 3: Mina förväntningar på inkubatorn

 • Hur fick du information om inkubatorn?
 • Vilka förväntningar har du på inkubatorn?
 • Något mer som vi glömt fråga om som du känner är viktigt för din ansökan?
 • Bifoga material som stärker din ansökan. Skicak det till inkubator@capellagarden.s