DU KAN ANSÖKA PÅ TVÅ OLIKA SÄTT

1. Ansök via vårt formulär - Ansök här >>

2. Skriv ned dina svar och maila dem till olof.svensson@capellagarden.se

Ansökan är uppdelad i tre olika delar. Den del du ska lägga mest vikt vid är del 1. Den handlar om din idé och ditt företag. I del två och del tre ställs frågor som handlar om dina kontaktuppgifter och dina förväntningar på inkubatorn. 

Del 1: Din idé och din verksamhet

 1. Beskriv din idé och verksamhet. Vad är det du tänker göra och hur tänker du göra det?
 2. Sammanfatta din idé och verksamhet på ett kortfattat sätt, tre till fem meningar.
 3. Hur långt har du kommit med din idé och din verksamhet i dagsläget?
 4. Vart är det som driver dig? Varför ska just du bli antagen till inkubatorn?
 5. Vilken kompetens saknas för att du ska starta upp eller komma vidare med din verksamhet?
 6. Om vi blickat framåt. Var vill du vara med din verksamhet om ett år?
 7. Lyft fram ett par meriterande aktiviteter i din verksamhet. Exempel kan vara tillgång till lokal/studio/verkstad/ateljé, genomförda utställningar/föreställningar/visningar, meriterande uppdrag/samarbeten, stipendier, omnämnanden, etc.
 8. Drivs din verksamhet som ett företag i dag? Ange verksamhetens namn, organisationsnummer, bolagsform och ungefärlig tid då företaget startade. Ange även om din verksamhet har ett finansiellt stöd och hur det ser ut i så fall?
 9. Ange din verksamhets offentliga kanaler, såsom hemsida, sociala kanaler, etc.

Del 2: Kontaktuppgifter

 • Ditt för- och efternamn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • E-post

Del 3: Mina förväntningar på inkubatorn

 • Hur fick du information om inkubatorn?
 • Vilka förväntningar har du på inkubatorn?
 • Något mer som vi glömt fråga om som du känner är viktigt för din ansökan?
 • Bifoga material som stärker din ansökan. Skickas till olof.svensson@capellagarden.se