om inkubatorn

KREATIVA ÖLAND

Inkubator för kreativa människor och deras verksamheter!
Runt om på Öland lever och verkar en rad kreativa människor. En del livnär sig på sin kreativitet, andra har den som en viktig hörnsten i sitt liv. Detta myller av kreativa människor utgör ett kitt som präglar ön och det lokala livet. Vi vill att fler ska utveckla sin kreativitet och satsa på sin verksamhet! Därför finns den kreativa inkubatorn.

Inkubatorn vänder sig till dig som bor i Mörbylånga eller Borgholms kommun och funderar på att starta eller vill vidareutveckla en verksamhet med kreativ inriktning. Det kan vara något kulturellt, konstnärligt, hantverksmässigt, musikaliskt, matmässigt, grafiskt, eller någon annan kreativt verksamhet. Det spelar ingen roll om du redan har ett startat företag, kommit lång eller kort med din verksamhet eller befinner dig i uppstarten. Det viktiga är att du har viljan och motivationen att utveckla och testa din kreativa verksamhet.

Vad ska vi göra i inkubatorn?

I Kreativa Öland ska vi söka efter ett bra fokus och en struktur som passar dig och din kreativitet. Målet är att skapa goda förutsättningar så att din verksamhet blir hållbar och långsiktig. Du kommer skapa mål och planer för att kunna genomföra din verksamhet, erbjudas rådgivning, dela erfarenheter med andra och ta del av föreläsningar, workshops och studiebesök. Framförallt kommer du att finnas i ett snällt, stimulerade och kreativt sammanhang på Öland. Många moment kommer genomföras tillsammans med övriga deltagare.


Vad förväntas av de som är med i inkubatorn?

Verksamheten inom inkubatorn löper under två terminer med start i september. De som blir antagna förväntas vara med under hela processen, från september till maj. Vårt gemensamma arbete är förlagt till måndagar och omfattar ungefär 6 timmar i veckan. Därutöver disponerar deltagarna själva sin tid. Målet är att den kreativa verksamheten ska vara deltagarens huvudsakliga fokus. Det går att kombinera inkubatorn med deltidsarbete. De som inte redan startat ett företag förväntas göra det inom ramen för inkubatorn. Det kostar inget att vara med i inkubatorn.

Utgångspunkten för inkubatorn är Majagården, som är en del av Capellagården i Vickleby. Här är måndagsträffarna förlagda och här erbjuds deltagarna en kostnadsfri kontorsplats. Inkubatorns deltagare kan även hyra in sig i verkstäder på Ölands Folkhögskola och Capellagården. Läs mer om måndagarnas upplägg och innehåll här >>


Vilka driver inkubatorn?
Inkubatorn startades 2017 av Mörbylånga kommun som en del av kommunens kulturstrategi. I dag finansieras inkubatorn av Mörbylånga kommun och Borgholms kommun och drivs av Capellagården och Ölands Folkhögskola. De fyra aktörerna bildar en gemensam ledningsgrupp som sätter mål för inkubatorn och väljer ut vilka som blir antagna.


Ansök om att vara med i inkubatorn!
Inkubatorn varar under ett år med start i september. Nästa period startar i september. Skicka in din ansökan innan den 15 maj 2021. Läs mer om hur antagningen går till och hur du ansöker på denna sida >>

      
       Träffa  oss

        I filmen berättar verksamhetsledaren Olof om
        inkubatorn Kreativa Öland. Om du vill ta vidare
        ditt konstnärskap och din kreativitet genom att
        starta upp en verksamhet hoppas vi att du
        söker till inkubatorn!

Ansök före den 15 maj 2021!