Kulturinkubatorn vänder sig till dig som bor på Öland och är skapare av kultur, konst, hantverk eller slöjd.

Ge dig och ditt konstnärskap bästa möjliga förutsättningar och bygg en hållbar verksamhet utifrån en konstnärlig företagslogik. Kulturinkubatorn Kreativa Öland vänder sig till dig som bor på Öland och är skapare av kultur, konst, hantverk eller slöjd. Yrkesverksamma kulturskapare där det konstnärliga uttrycket och handens arbete står i centrum. 

De som blir antagna till kulturinkubatorn träffas en gång i veckan från september till maj. Programmet är utformat så att det ska möta de utmaningar och hinder som yrkesverksamma kulturskapare upplever i sin vardag. Det stärkande kollegiala lärandet löper som en röd tråd genom hela programmet.

Det spelar ingen roll om du redan har ett startat företag, kommit lång med din verksamhet eller befinner dig i uppstarten. Det viktiga är att du har motivationen att utveckla din verksamhet.

Vad gör vi i kulturinkubatorn?

I kulturinkubatorn söker vi efter ett bra fokus och en struktur som passar dig och din kreativitet. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att din verksamhet ska bli hållbar och långsiktig. Du kommer ta del av ett program som ger dig redskap att hantera de utmaningar och hinder yrkesverksamma kulturskapare möter i sin vardag. Du erbjuda enskild rådgivning, vi gör studiebesök och tittar inåt för egen reflektion. Framförallt kommer du att finnas i ett snällt, stimulerade och kreativt sammanhang på Öland. Många moment kommer genomföras under handledning och tillsammans med övriga deltagare. 

"Vi möter många som har behov av att jobba strategiskt med sin konstnärliga och kreativa verksamhet men som känner att de varken har tiden eller redskapen. I kulturinkubatorn avsätter du tiden, får redskapen och blir en del av ett kollegialt sammanhang. Sök till inkubatorn och stärk din verksamhet utifrån en konstnärlig företagslogik." Olof Svensson, Capellagården  


Vad förväntas av de som är med i inkubatorn?

Verksamheten inom inkubatorn löper under två terminer med start i september. De som blir antagna förväntas vara med under hela processen, från september till maj. Vårt gemensamma arbete är förlagt till måndagar och omfattar ungefär 6 timmar i veckan. Därutöver disponerar deltagarna själva sin tid. Målet är att den kreativa verksamheten ska vara deltagarens huvudsakliga fokus. Det går att kombinera inkubatorn med deltidsarbete. De som inte redan startat ett företag förväntas göra det inom ramen för inkubatorn. Det kostar inget att vara med i inkubatorn. Måndagsträffarna är förlagda till Capellagården i Vickleby.


Vilka driver inkubatorn?
Inkubatorn startades 2017 av Mörbylånga kommun som en del av kommunens kulturstrategi. I dag finansieras inkubatorn av Mörbylånga kommun och Borgholms kommun och drivs av Capellagården och Ölands Folkhögskola. De fyra aktörerna bildar en gemensam ledningsgrupp som sätter mål för inkubatorn och väljer ut vilka som blir antagna.


Ansök om att vara med!
Kulturinkubatorn varar under två terminen med start i september. Skicka in din ansökan innan den 1 juni. Läs mer om hur antagningen går till och hur du ansöker på denna sida >>

      
       Träffa  oss

        I filmen berättar verksamhetsledaren Olof om
        kulturinkubatorn. Om du vill ta vidare ditt
        konstnärskap genom att starta upp eller
        utveckla din verksamhet hoppas vi att du
        söker till kulturinkubatorn!

Ansök före den 1 juni 2023!