Ett stärkande kollegialt sammanhang där du blir hjälpt & hjälper andra!

PROGRAMMET

De som blir antagna till kulturinkubatorn träffas en gång i veckan från september till maj. Programmet är utformat så att det ska möta de utmaningar och hinder som yrkesverksamma kulturskapare upplever i sin vardag. Det stärkande kollegiala lärandet löper som en röd tråd genom hela programmet.

Vi inleder med att göra en nulägesanalys av din verksamhet och jobbar strategiskt med dess innehåll, målsättningar, drivkrafter och passion. Därefter tittar vi på din kommunikation och utvecklar dina sätt att gestalta din verksamhet utåt.

Vi utforskar strukturen för din administration och hur du enklare kan gå in och ur alla de roller du förväntas axla. Därefter fortsätter vi med att titta på din bredare försörjningspallet, att ta betalt och skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet. Året avslutas genom att vi undersöka hur du ger dig själv bästa möjliga förutsättningar för ditt skapande och dina kreativa processer.

Upplägget för inkubatorn kan enkelt förklaras som två parallella processer: Dels arbetar var och en självständigt med sitt konstnärskap och sin verksamhet. Dels arbetar vi i en gemensam process inom ramen för kulturinkubatorn där vi delar erfarenheter och perspektiv.  

Det är den gemensamma processen som är fokus under våra måndagsträffar. Nedan presenteras upplägget för en typisk måndag. För att få en djupare bild av inkubatorns innehåll presenteras även programmet för hösten 2021 och våren 2022. Observeras att delar av programmet kan komma att ändras inför kommande kulturinkubator.


En typisk måndag på kulturinkubatorn
09.00 - 09.15: Egen planeringstid
09.15 - 10.30: Pass 1
10.30-10.45: Fika
10.45 - 12.00: Pass 2
12.00 - 13.00: Lunch
13.00 - 14.30: Pass 3
14.30 - 15.00: Avslutning


Träffarnas inriktningar

  • Gemensamt delande mellan deltagarna i inkubatorn
  • Föreläsningar och workshops
  • Egen reflektion
  • Personliga samtal
  • Studiebesök


Programmet för hösten 2021 & våren 2022 (exempel)

6 september - Uppstart och förväntningar på inkubatorn.

7 september - Lära känna varandras verksamheter - en sak + 5 bilder.

13 september - "Ett brinnande hjärta" - passionen i det vi håller på med.

20 september - Studiebesök hos Lars Gustafsson, www.farmersracer.com.

27 september - Olika ekonomiska ben att stå på. Vad blir kvar och hur får vi ihop det? Övergripande budget för en själv och sin verksamhet.

4 oktober (eget arbete)

11 oktober - Att sätta mål, verktyg för planering & struktur i arbetet. Verksamhetsidéns kärna och SWOT-analys av den.

18 oktober - Introduktion till "Kommunikation och marknadsföring". Utvärdera dina kommunikativa kanaler och din verksamhets behov.

25 oktober - Bygga sitt varumärke med Anna på Wilson, besök hos Stick&Brinn i Kastlösa.

1 november (eget arbete)

8 november - Kommunikation med hjälp av bilder, med fotografen Emmi Roosling.

15 november - Kommunikation med hjälp av bilder, med fotografen Emmi Roosling.

22 november - Formulera sin verksamhet och sitt konstnärskap i text med Tove Folkesson.

29 november (eget arbete)

Söndagen den 5 december - Julmarknad på Capellagården - analyserande uppgift.

8 december - onsdag kl 17.00 till 20.00 - Sociala medier, så funkar det - Madeleine från Social Stories.

13 december - SWOT-analys av sin marknadsföring - skapa en kommunikationsplan + utvärdering av hösten.


24 januari 2022 - Uppstart av året, uppdatera verksamhetens mål för 2022. Påbörja blocket: Försörjning & ekonomi.

31 januari - Hur ser min försörjningspallet ut? Sälj och prissättning inom min verksamhet.

7 februari - Offerter och budget - hjälp att hävda sig, förutse och uppskatta kostnader/intäkter.

14 februari - Arbetsstipendier från Konstnärsnämnden - "to-do".

21 februari (sportlov)

28 februari - Stipendier, företagsstöd och residens - vad finns inom mitt fält och min region?

7 mars - Praktiskt ekonomiarbete inom företaget - bokföring, redovisningar av moms, skatt, årsbokslut och annat matnyttigt.

14 mars - Påbörja blocket: Struktur, ordning & reda. Att hitta fokus och den struktur som passar dig och ditt konstnärskap. Besök hos konstnären Niklas Elgmo.

21 mars (eget arbete)

28 mars - Tid, vad lägger du din tid på utifrån din försörjningspallet och dina olika hattar? Att ge sig själv bra förutsättningar att kunna prioritera sitt skapande.

4 april - Verkstad, verkstadstid & flöde - åtgärder som förbättra min arbetsplats.

11 april - Påbörja blocket: Kreativitet och gestaltande. Metoder och processer med Tove Folkesson.

18 april (påsklov)

25 april - Gestaltande av sin konstnärliga verksamhet med Camilla Ed.

2 maj - Avslutande dag av blocket Kreativitet och gestaltande med Emmi Roosling.

9 maj - Avslutningsmiddag, tillbakablick och utvärdering.