Ansök senast 8 juni 2023

Kulturinkubatorn pågår under två terminer med start i september. Ansökningsperioden löper från den 1 maj till den 8 juni. Nedan kan du klicka dig vidare till ansökningsformuläret och läsa mer om antagningsprocessen. 

  1. Du skickar in din ansökan genom att svara på ett antal frågor, du ska även skicka in portfolio och bilder som stärker din ansökan. Länk finns i slutet på denna sida.
  2. Kulturinkubatorns ledningsgrupp läser alla ansökningar och därefter meddelas vilka som kallas till intervju. Ansökan bedöms främst utifrån kriterierna: behovet av kulturinkubatorns stöd, motivation och hantverkshöjd.
  3. Intervjuer hålls under juni månad och antagningsbesked skickas ut i slutet av juni.
  4. Inkubatorn startar måndagen den 4 september 2023.